Over BSO Natuurlijk Doen!

welkom plaatjes

Visie

Natuurlijk doen! streeft er naar een opvoedingssituatie buiten schooltijden te bieden die aanvullend is aan de opvoedingssituatie thuis. Natuurlijk doen! is speciaal ingericht voor de kinderen en biedt daardoor andere mogelijkheden dan de thuissituatie. Het kind krijgt de ruimte om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig, creatief en kritisch persoon, zowel in groepsverband als individueel. De kinderen worden gestimuleerd hun fantasie te gebruiken tijdens het maken van knutselwerkjes en in hun spel. Natuurlijk doen! stimuleert kinderen in de omgang met andere kinderen door onder meer samen te spelen en te eten. Samen spelen, samen delen is ons uitgangspunt.

Ieder kind wordt onvoorwaardelijk geaccepteerd waardoor het zich veilig en geborgen voelt om zich te uiten zoals het is. Hierbij wordt mondeling of lichamelijk geweld gecorrigeerd en gevoelens worden serieus genomen.

Natuurlijk doen! is gelegen in de kern van het kleine dorp Welsum gelegen aan de IJssel en omringd door groen. We werken nadrukkelijk samen met OBS Dijkzicht, de dorpsschool van Welsum. Leven in een dorp biedt vele voordelen. De mensen kennen elkaar nog, er is rust, ruimte en een groot gevoel van veiligheid. De lucht is schoon en je bent omringd door natuur. Een prachtige basis om je vleugels uit te slaan en de wereld te ontdekken.

separator

Bestuur

BSO Natuurlijk Doen! is een stichting.
De volgende personen vormen het bestuur:

Voorzitter:
Jonny Hollander

Secretaris:
Gertien van der Horst – van der Meij

Penningmeester:
Wim Bijsterbosch

Coördinator BSO/eerste aanspreekpunt bij lopende zaken
Hans Boon

Pedagogisch medewerkster
Ayla Broekman
Gerda Stok - van Til

Directeur OBS Dijkzicht
Claudia Diepstraten

OBS Dijkzicht

De openbare school Dijkzicht in Welsum maakt onderdeel uit van Stichting De Mare. Het is een kleine dorpsschool waar de kinderen zich heerlijk thuis kunnen voelen.
Ook OBS Dijkzicht hanteert de slogan: OBS Dijkzicht. Natuurlijk Doen! Het woord ‘Natuurlijk’ impliceert hetzelfde als uitgelegd bij de BSO. Het woord Doen heeft nog een diepere betekenis. De letters staan namelijk voor belangrijke kernactiviteiten van de school:
D – Differentiatie (lesstof op verschillende niveaus aanbieden, zgn ‘onderwijs op maat’)
O – Onderzoekend en ontdekkend leren (wat beklijft beter dan onderwerpen zelf onder de loep nemen en niet alleen uit een boekje te leren?)
E – Engels vanaf groep 1. Yes, for sure!
N – Natuur, natuurlijk en natuurlijke omgeving. Dit behoeft vast geen uitleg meer.

Kijk voor meer informatie over deze actieve school op www.obsdijkzicht.nl

DSC_0194
Schermafbeelding 2017-06-25 om 15.48.32
separator
Pedagogisch beleidsplan
Risico inventarisatie gezondheid
Meldcode kindermishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag
Risico inventarisatie veiligheid
PDF Bestand
Protocol Hoest- en niesdiscipline
PDF Bestand
Inspectierapport GGD
PDF Bestand
to top button