Natuurlijk doen!

Natuurlijk Doen! heeft als uitgangspunt kinderen na schooltijd in Welsum op te vangen in een ongedwongen sfeer, waarbij de natuurlijke omgeving een belangrijke rol speelt. De naam Natuurlijk Doen! is meer dan een leuk verzonnen naam. Het impliceert waar wij voor staan:

Natuurlijk doen: blijf dicht bij jezelf
Natuurlijk doen: durf de wereld te ontdekken
Natuurlijk doen: leef met de natuur, de seizoenen en zorg voor de natuur en alles wat daarin leeft. 

In het dorp Welsum

Opgroeien in een dorp heeft veel voordelen. Er is nog ruimte om te spelen, er is weinig verkeer en geen industrie. De lucht is er nog schoon en je bent omringd door natuur. Mensen kennen elkaar nog, ze leven met elkaar en zorgen voor elkaar als dat nodig is (noaberschap). Deze waarden willen wij ook onze kinderen meegeven. Neem de ruimte om je te ontwikkelen en geef anderen de ruimte omdat ook te doen.

Kinderen en werk combineren

Natuurlijk Doen! beschouwt het als haar opdracht, ouders in staat te stellen hun zorg voor de kinderen te combineren met werk, studie of anderszins. Met naschoolse opvang in de nabijheid wordt de belemmering weggenomen om voor het onderwijs op OBS Dijkzicht te kiezen. Uiteraard zijn ook kinderen uit omliggende dorpen van harte welkom, mits zij ook op OBS Dijkzicht van het onderwijs genieten.

Ook bieden wij voorschoolse opvang!

Kinderopvang van 4 tot 13 jaar

Natuurlijk Doen! heeft als doel het aanbieden van professionele naschoolse opvang aan ouders/verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar. De opvang is gericht op ontmoeten, verzorgen en het stimuleren van gerichte ontwikkeling van het kind.
Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Belangrijk daarbij is dat een kind bij Natuurlijk Doen! vooral kind mag en kan zijn. De inrichting, kleuren en werkwijze zijn dan ook gericht op de beleving van het kind. Tijdens de activiteiten en op de momenten van rust staat de veiligheid van de kinderen voorop. Natuurlijk Doen! staat garant voor gediplomeerde medewerkers, allen in bezit van een verklaring omtrent gedrag.

Kom gezellig eens kijken bij Natuurlijk Doen!.

©Natuurlijk doen!  |  2023  |  Website: Designheld